campus verses…….

Suhel Banerjee has ordered me to write something! This one’s for you bro…

waqt mujhe nazarandaaz kar raha hai
kismat ne mera saath chod diya hai
ab jeene ki koi aas nahi hai mujhe
aapka pyaar jo gava diya hai